Καθαρισμός και συντήρηση που απαιτείται σε ένα λέβητα πέλλετ.