ΓΓΓΓΓ

ΗΓΗΥΗΓΥΙΓΩΥΗΗΩ ΙΥΗΙΩΒΥΗΙΥ ΙΥΙΥ9ΥΙΙΥΙΥΗ ΥΥΙΥΙΥΙΙΗ ΙΘΥΙΗΥΗΙΥΗΙΥΗ ΘΙΙΥΗΙΥΗ

Description

Χωρίς βλεννογονικές αλλοιώσεις.

Οι κυκλοφορητές MAGNA1 έχουν σχεδιαστεί για την κυκλοφορία υγρών σε συστήματα θέρμανσης με μεταβλητές παροχές όπου είναι επιθυμητή η βελτιστοποίηση της ρύθμισης του σημείου λειτουργίας του κυκλοφορητή, μειώνοντας έτσι το ενεργειακό κόστος. Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία, είναι σημαντικό το εύρος διαστασιολόγησης του συστήματος να εμπίπτει εντός του εύρους λειτουργίας του κυκλοφορητή.

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΓΓΓΓΓ”

Your email address will not be published.