συντηρηση καυστηρα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Η συντηρηση καυστηρα της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Ο καταλληλότερος χρόνος είναι αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης (δηλ. Απρίλιο – Μάιο), ώστε να μη μείνουν τα κατάλοιπα της καύσης κατά την περίοδο του καλοκαιριού, οπότε είναι πιο δύσκολος ο καθαρισμός και υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης των εσωτερικών τοιχωμάτων του λέβητα.

Στο λέβητα πρέπει να γίνουν:
•Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας και των αεραυλών με συρμάτινες βούρτσες.
•Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων. Read more