θερμανση με ξυλα

Γιατί να προτιμήσω τη θέρμανση με ξύλα;

Το ξύλο είναι η πλέον προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για οικιακή θέρμανση. Η χρήση του μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων και το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεδομένου ότι οι καθαρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι κατά πολύ χαμηλότερες από εκείνες όλων των άλλων καυσίμων. Παρέχει ασφάλεια θέρμανσης όταν άλλες μορφές όπως η ηλεκτρική ενέργεια αποτυγχάνουν. Η χρήση του ενισχύει τις αγροτικές περιοχές και τις μικρές οικονομίες των πόλεων όπου η θέρμανση με ξύλο είναι και η πιο διαδεδομένη. Το ξύλο που κόβεται και χρησιμοποιείται σε τοπικό επίπεδο σημαίνει πως τα χρήματα θα παραμείνουν σε τοπικό επίπεδο και δεν θα πάρουν το δρόμο για άλλες χώρες (πετρέλαιο και φυσικό αέριο). Read more

Πράσινη θέρμανση με καύση βιομάζας

Ανοίγει ο δρόμος για την άρση μιας αναχρονιστικής διάταξης, που απαγόρευε να γίνεται χρήση στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα σύγχρονων συστημάτων βιομάζας για την πράσινη θέρμανση των σπιτιών, τονίζει η Greenpeace μετά και τη σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ.

Στο παρελθόν, πάντως, ίσχυε η απαγόρευση, διότι δεν υπήρχαν αυστηρές προδιαγραφές για την καύση βιομάζας, που απελευθέρωνε μεγάλες ποσότητες αιωρούμενων σωματιδίων.

«Μέχρι το 1999 μπορούσε να το πει κανείς αυτό, αλλά από τότε μέχρι σήμερα άλλαξαν πολλά, καθώς έχουν θεσπιστεί αυστηρές κοινοτικές προδιαγραφές. Για την ιστορία του θέματος, σας αναφέρω ότι η υπουργική απόφαση 103/1993/Β-369 τέθηκε τότε σε εφαρμογή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», λέει ο Τάκης Γρηγορίου από το ελληνικό γραφείο της οργάνωσης. «Η απόφαση αυτή επέτρεπε μόνο τη χρήση υγρών και αεριοποιημένων καυσίμων για τη θέρμανση των κτιρίων σ’ αυτές τις περιοχές. Η τεχνολογική πρόοδος όμως εδώ και αρκετά χρόνια έχει «επιτρέψει» στα σύγχρονα συστήματα βιομάζας με συσσωματώματα ξύλου (pellets – πεπιεσμένη ξυλώδης ύλη) να μειώσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εκπομπές μικροσωματιδίων. Ετσι, κατέστησαν και αναχρονιστική τη συγκεκριμένη διάταξη». Read more

Σύγκριση ΕΜΠ για το κόστος θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες

Μελέτη του ΕΜΠ για το κόστος θέρμανσης

Μία ακόμα ενδιαφέρουσα μελέτη σχετικά με το κόστος θέρμανσης με διαφορετικές τεχνολογίες δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο —  Εργαστήριο Ατµοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Χηµικών Διεργασιών.  Σε αυτή τη μελέτη παρουσιάζεται το κόστος ωφέλιµης θερµικής ενέργειας ανά είδος θερµικού συγκροτήµατος. Πιο συγκεκριμένα, κάνοντας ορισμένες παραδοχές σχετικά με τις τιμές καυσίμων και την απόδοση διαφορετικών συστημάτων θέρμανσης, οι ερευνητές βγάζουν συμπεράσματα για το κόστος θέρμανσης ανα κιλοβατώρα θέρμανσης.

Αποτελέσματα της μελέτης

Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι παρόμοια με αυτά που έχουμε ήδη υπολογίσει σε προηγούμενο άρθρο μας για το κόστος θέρμανσης. Η ηλεκτρική θέρμανση και το ανοιχτό τζάκι είναι οι πιο ακριβές μορφές θέρμανσης. Κατόπιν ακολουθεί το πετρέλαιο. Αρκετά χαμηλότερα σε κατανάλωση είναι το φυσικό αέριο, το ενεργειακό τζάκι και η βιομάζα (πέλλετ). Τέλος, η πιο φθηνή μέθοδος θέρμανση ανά κιλοβατώρα αποδιδόμενης θερμότητας είναι η αντλία θερμότητας. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, και είναι πολύ σημαντικό, τα αποτελέσµατα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτή τη µελέτη ισχύουν µόνο για τις παραδοχές που έχουν χρησιµοποιηθεί και τις οποίες παραθέτουν. Τα αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον πίνακα που παραθέτουμε.